Преподавателям ВУЗов

Преподавателям ВУЗов
Преподавателям ВУЗов
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
1255. Кращi сучаснi реферати фото
От Yakaboo:Сборник содержит работы по основным учебным предметам, подобранные в соответствии с современной школьной программой. Рефераты и обзоры помогут ученикам лучше усвоить получаемые на уроках знания, подготовиться к контрольным роботам и тестовым проверкам знаний...
101 грн.
El camino / Дорога. Пособие по чтению фото
От издателя:Предлагаемое учебное пособие содержит неадаптированные фрагменты повести выдающегося испанского писателя XX века Мигеля Делибеса EL CAMINO, а также небольшой отрывок из его повести "Viejas historias de Castilla la Vieja"...
144 грн.
Hurra!!! Po Polsku 2 - Zeszyt cwiczen + CD фото
От издателя:Сучасний курс для вивчення польської мови як іноземної, побудований згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEF) і призначений для підлітків та дорослих...
354 грн.
Європейська інтеграція фото
У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення; розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейсько..
181 грн.
Європейський парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу фото
От издателя:В монографії здійснено аналіз інституційного механізму Європейських Співтовариств та Європейського союзу, ролі і місця Європейського парламенту в системі органів, компетенції в процесі прийняття рішень та правових основ міжпарламентського співробітництва між Україною та Євросоюзом...
51 грн.
Інвестиційне право фото
От издателя:У навчальному посібнику «Інвестиційне право» розглядаються як загальні засади інвестування в Україні та його державного регулювання, так і особливості інвестування, що здійснюються в певних правових формах (корпоративній та договірній) чи підпорядковуються певному спеціальному правовому ..
310 грн.
Інвестиційний аналіз фото
От издателя:Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з дисципліни «Інвестиційний аналіз», в тому числі курс лекцій відповідно до нормативного тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, обов’язкові та додаткові завдання, методичні рекомендації і довідково-інформаційн..
210 грн.
Інвестування фото
От издателя:Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і присвячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності...
164 грн.
Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи фото
От Yakaboo:Работа куратора академгруппы во многом похожа на работу психолога. Помимо решения сугубо организационных задач, куратор должен уметь найти индивидуальный подход к каждому студенту, вовремя выявить существующие проблемы и оказать посильную помощь...
59 грн.
Інноваційна діяльність фото
От издателя:У посібнику розкрито і систематизовано структуру, основні тенденції та особливості форм і методів активізації інноваційної діяльності, фінансування, стимулювання і ефективність інновацій...
81 грн.
Інфляція: суть, форми та її оцінка фото
От издателя:У навчальному посібнику висвітлені важливі аспекти інфляції, які є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної науки з таких питань: суть, види, причини, оцінка, соціально-економічні наслідки інфляції; причини інфляції в Україні та засади антиінфляційної політики на оздоровлення екон..
82 грн.
Історія пострадянських країн фото
От издателя:Пропонована книга — перший не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі підручник, у якому розглядається історія нових незалежних держав (колишніх республік СРСР) від зародження протестних настроїв та рухів до сьогодення...
187 грн.
Адвокатура України. Кваліфікаційний адвокатський іспит фото
Книга Адвокатура України: кваліфікаційний адвокатський іспит, проходження стажування, адвокатська діяльність Григоренко А.В...
124 грн.
Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти фото
У монографії доктора філософських наук, професора соціології Г.Ф. Хоружого йдеться про структуру і функції академічної культури як важливого чинника оптимізації діяльності вищих навчальних закладів...
93 грн.
Актуальні проблеми спадкового права фото
От издателя:У навчальному посібнику на підставі норм чинного законодавства та сучасних наукових концепцій розглядаються найактуальніші проблеми спадкового права, пов'язані із прийняттям спадщини, визначення кола суб'єктів спадкового правонаступництва та складу спадкового майна, а також авторські пог..
199 грн.
Аліса в Країні чудес / Alice in Wonderland фото
От издателя:Англійський професор математики Чарльз Лютвідж Доджсон (псевдонім Льюїс Керрол) уперше опублікував новелу "Аліса в Країні чудес" у 1865 році...
45 грн.
Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій фото
От издателя:У навчальному посібнику висвітлені сутність та взаємозв’язки основних наукових категорій економічного аналізу в умовах трансформації економіки до ринкових умов...
175 грн.
Аналіз та планування проектів фото
От издателя:Навчальний посібник містить інформацію з основ аналізу та планування проектів: інвестиційний ринок, концепція проекту, методологія проектного аналізу, місце планування в управлінні проектами, моделі економічного механізму управління, управління ризиками тощо...
60 грн.
Антикризове управління фото
От издателя:У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та практики управління кризовими ситуаціями на підприємствах, методичні підходи до розробки системи заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства і підвищення його конкурентних переваг на основі діагностики причин виникнення кризо..
120 грн.
Аудит. Практикум фото
От Yakaboo:Это пособие предназначено для студентов высших учебных заведений. Оно содержит задачи, задания для самостоятельной работы, тесты и вопросы для самоконтроля...
240 грн.
Бізнес-план. Технологія розробки фото
От издателя:У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти розробки бізнес плану як аналітичного документа, що формує пріоритети розвитку підприємства...
199 грн.
Біржові операції фото
От Yakaboo:Вниманию студентов, аспирантов, а также преподавателей экономических и финансовых факультетов пособие, освещающее тему операций на бирже...
73 грн.
Біржова діяльність. Навчальний посібник фото
От издателя:У навчальному посібнику розкрито сутність, суспільно-економічне значення, принципи, функції біржової діяльності, види бірж, біржових товарів та біржових контрактів, порядок створення та ме-ханізм функціонування бірж і брокерських контор, особливості й правила біржової торгівлі і укладанн..
103 грн.
Безопасность жизнедеятельности фото
От издателя:Учебное пособие соответствует примерным программам Государственного образовательного стандарта нового поколения для учреждений среднего профессионального образования...
23 грн.
Валеологія фото
От издателя:Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та історія розвитку науки, діагностика і прогноз здоров’я індивіда, особливості впливу на організм людини фізичних навантажень...
181 грн.
Валютне регулювання та контроль фото
От издателя:Однією з найважливіших сфер державного регулювання є обіг та використання валютних цінностей. Навчальний посібник містить системний і структурований виклад методологічних та організаційно-правових засад функціонування системи валютного регулювання та контролю в Україні...
96 грн.
Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів фото
От издателя:Депозитарна діяльність стає одним з провідних видів професійної діяльності на фондовому ринку. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» відносить діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів до депозитарної діяльності...
86 грн.
Виконавча влада в Україні. Організаційно-правові засади фото
От Yakaboo:Учебное пособие для студентов и преподавателей юридических ВУЗов, также может служить справочным пособием для всех, кто интересуется вопросами исполнительной власти Украины...
63 грн.
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник фото
Пропонований навчальний посібник містить інформацію про основні етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання та шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір...
61 грн.
Господарський процес. Практичний посiбник фото
От Yakaboo:Данное пособие составлено на основе новейшего законодательства, регулирующего систему хозяйственных судов и процесс осуществления ими правосудия при рассмотрении и решении экономических споров и конфликтов в сфере управления...
72 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media