Категории

Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Безопасность жизнедеятельности фото
От издателя:Учебное пособие составлено в соответствии с обновленными государственными образовательными стандартами для высших учебных заведений и представляет собой изложение вопросов идентификации опасных и вредных факторов в системе "человек - среда обитания", предупреждения воздействия негативных..
311 грн.
Безопасность жизнедеятельности фото
От издателя:В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"...
5 грн.
Безпека життєдіяльності фото
От издателя:У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків...
292 грн.
Безпека життєдіяльності фото
От издателя:Навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук: філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо - і дає змогу випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціал..
132 грн.
Безпека життєдіяльності фото
От издателя:Показані приклади безпеки життєдіяльності. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва й у побуті...
62 грн.
Безпека життєдіяльності: короткий термінологічний словник-довідник фото
Словник-довідник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст найбільш уживаних термінів і понять, пов’язаних з безпекою життєдіяльності людини...
46 грн.
Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика фото
Збірник присвячений 80-річчю Національного авіаційного університету. Викладаються результати досліджень, виконаних учасниками останніми роками, в сфері освіти з напряму безпеки життя і діяльності людини, теоретичних основ, медико-психологічних аспектів безпеки життєдіяльності...
60 грн.
Гигиена труда. Учебное пособие фото
Данное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)/ Основной образовательной программой по специальности 060105 "Медико-профилактическое дело"...
317 грн.
Основи валеології фото
Підручник містить питання основ валеології, основи теорії та практики культури здоров'я, ознайомлює з основними положеннями науки про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному та фізичному аспектах...
63 грн.
Основи охорони праці. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків фото
Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України..
46 грн.
Основи охорони праці. Експлуатація виробничого устаткування: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків фото
Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України..
51 грн.
Основи охорони праці. Експлуатація трубогонів, балонів і систем під тиском. Навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків фото
Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України..
46 грн.
Основи охорони праці.Навчальний посібник фото
В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та практичних досліджень з дисципліни «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності» та методичні рекомендації для їх успішного виконання в умовах особистісно орієнтованого навчання...
130 грн.
Основи раціонального та оздоровчого харчування. Навчальний посібник фото
Серед різноманітних чинників зовнішнього середовища, які впливають на організм і визначають здоров’я людини, харчування є одним із найважливіших...
138 грн.
Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие фото
От издателя:Учебное пособие написано в соответствии с государственным стандартом среднего профессионального образования нового поколения...
141 грн.
Охорона праці в галузі. Практикум фото
Розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випадку, суб'єкти та об'єкти страхування, порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, види навчання з охорони праці, основні методи аналізу виробничого травматизму...
69 грн.
Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності фото
У підручнику висвітлено основні положення законодавчих актів з охорони праці, зокрема умови працевлаштування, тривалість робочого часу, трудова дисципліна, відпочинок, право на охорону праці, пільги та компенсації за важкі умови праці...
234 грн.
Охорона праці в туристському комплексі фото
От издателя:У навчальному посібнику розглядаються правові та організаційні основи охорони праці, техніки безпеки при експлуатації туристського комплексу, виробнича санітарія та гігієна, основні положення протипожежного захисту в туристському комплексі та надання першої долікарської допомоги потерпіл..
69 грн.
Охорона праці та медицина катастроф: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків фото
Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені у нього Законом України..
46 грн.
Охорона праці у рибному господарстві. Навчальний поcібник фото
У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки і гігієни праці під час виконання різноманітних техноло..
397 грн.
Практикум з безпеки життєдіяльності. Навчальний посібник фото
Практикум з безпеки життєдіяльності містить теми і план проведення практичних занять, розширені методичні рекомендації та нормативні документи, психологічні тести, контрольні запитання для закріплення матеріалу та теми рефератів...
72 грн.
Страхування від нещасних випадків. Навчальний посібник фото
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні засади страхування від нещасних випадків в Україні та закардоном...
59 грн.
Техніка безпеки фото
От издателя:В учебнике рассмотрены теоретические основы техники безопасности, модели безопасной работы в системе "человек - машина - среда"...
86 грн.
Фізіологія харчування фото
От издателя:У навчальному посібнику висвітлено сучасний стан наук пор харчування, принципи раціонального та адекватного харчування різних категорій населення, фізіологічні основи харчування здорових людей, осіб з групи ризику хворих...
120 грн.
Цивільна безпека фото
От издателя:Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, котрі вивчають дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін...
124 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media