Категории

Экология. Естествознание

Экология. Естествознание
Экология. Естествознание
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Безопасность окружающей среды и здоровье населения фото
От издателя:Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом.Учебное пособие направлено на формирование у обучающихся экологического мышления, содержит разделы по экологической безопасности, источникам и уровням загрязнений биосферы, основам мониторинга окружа..
128 грн.
Генно-модифіковані організми. За і проти фото
От издателя:У навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології; теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів; їх використання; якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів; позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризикі..
87 грн.
Екологічна культура в контексті екологічної безпеки. Монографія фото
От издателя:У монографії досліджується феномен екологічної культури у широкому діапазоні теоретичних і практичних виявів, а також особливості його ґенези та формування ...
50 грн.
Екологічне право України фото
От издателя:Навчальний посібник підготовлений для студентів, слухачів, різних форм навчання, покликаний допомогти їм при вивченні навчальних дисциплін «Екологічне право», «Екологія», «Охорона довкілля» та інших...
103 грн.
Екологічне право України. Особлива частина фото
От издателя:Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля...
127 грн.
Екологічний менеджмент фото
От издателя:У підручнику системно розглянуто становлення, сутність і методичні основи екологічного менеджменту як різновиду управління і сфери наукового дослідження...
60 грн.
Екологія і охорона навколишнього середовища фото
Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері, викликаних антропогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища – вчення про біосферу, уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини...
200 грн.
Екосередовище і сучасність. Том 2. Регіональні процеси прогнозування й оптимізація екосередовища фото
От издателя:Розглянуты процеси, пов'язані з прогнозуванням і оптимізацією якості природного середовища (масопереносу, масообміну тощо), методики довгострокового і оперативного прогнозування стану природних ресурсів і довкілля...
79 грн.
Екосередовище і сучасність. Том 3. Економічна оцінка природного середовища фото
От издателя:В монографії висвітлено теоретико-методологічні основи економічної оцінки природних ресурсів, викладені її сутність, критерії класифікації та показники...
79 грн.
Екосередовище і сучасність. Том 4. Стратегія регіонального розвитку і екосередовище фото
От издателя:В роботі розглянуті теоретико-методологічні засади державного регулювання економічного розвитку регіону, викладені сутність та особливості регіональної економічної політики в сучасних умовах...
79 грн.
Екосередовище і сучасність. Том 5. Управління екосередовищем в умовах регіоналізації фото
От издателя:В даному томі розглянуті проблеми управління екосередовищем в умовах глобалізації, регіоналізації, інтеграційних процесів та запропоновані механізми регулювання природокористування і охорони навколишнього природного середовища...
79 грн.
Екосередовище і сучасність. Том 6. Екосередовище та євроінтеграційні процеси фото
От издателя:В роботі розглядаються проблеми охорони навколишнього природного середовища в умовах глобалізаційних викликів, акцентована увага на соціально-екологічних проявах цих процесів, пріоритетних напрямках світової господарської інтеграції, геоекономіки, інвестиційно-інноваційної еколого-економ..
79 грн.
Екосередовище і сучасність. Том 7. Екологічне законодавство України та його гарманізація з європейським фото
От издателя:В роботі наводяться результати наукових досліджень економіко-правового забезпечення раціонального природокористування в Україні, формування екологічного законодавства держави з метою підвищення ефективності державного управління в сфері природоохоронної діяльності...
79 грн.
Екосередовище і сучасність. Том 8. Природно-техногенна безпека фото
От издателя:В роботі на основі результатів багаторічних досліджень авторів розглянуті проблеми забезпечення еколого-безпечного природокористування в умовах глобалізації і регіоналізації, розвитку сучасної цивілізації...
79 грн.
Заповідне лісознавство. Навчальний посібник фото
У навчальному посібнику вперше на науковому та еколого-освітньому рівні представлено системний погляд на феномен сучасного заповідного лісознавства...
102 грн.
Заповідне паркознавство. Навчальний посібник фото
У навчальному посібнику вперше визначено наукову та освітню сутність заповідного паркознавства, окреслено основні періоди історії заповідання садово-паркових об’єктів, проаналізовано сучасні класифікації та стан мережі заповідних парків, детально охарактеризовано методи збереження їх біорізноманіття..
118 грн.
Моделювання і прогнозування стану довкілля фото
От издателя:Інтенсивний антропогенний вплив на довкілля поставив людство перед необхідністю збереження природних систем, запобігання їх руйнуванню...
72 грн.
Основи екології фото
От Yakaboo:То, что экология нашей планеты находится в катастрофическом состоянии, знают все, но вот что делать для того, чтобы предотвратить возможные экологические катастрофы – об этом лучше спросить у специалистов-экологов...
164 грн.
Основи природознавства фото
Життєвим середовищем людини є навколишній світ, визначальний принцип існування якого – цілісність, що забезпечується єдністю, нерозривними взаємозв’язками та взаємозалежностями всіх його складників, явищ, умов і впливів...
124 грн.
Охрана природной среды. Механизмы государственного регулирования фото
В монографии рассмотрены вопросы теории и практики загрязнения и охраны природной среды региона, планирования работ государственных природоохранных органов по защите среды от загрязнения...
257 грн.
Процеси та апарати промислових технологій фото
От издателя:Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» усіх форм навчання...
69 грн.
Процессы и аппараты природоохранных технологий. Теоретические основы. фото
   Рассмотрены основные закономерности инженерной защиты окружающей среды, приведены классификация и характеристики основных источников и видов загрязнений, классификация методов и процессов защиты атмосферы, гидросферы, литосферы от химических и физических видов загрязнений...
50 грн.
Раціональне використання і охорона водних ресурсів фото
От издателя:У підручнику подано відомості про водні ресурси і водний баланс, сформульовано головні принципи і показники використання й охорони водних ресурсів...
50 грн.
Регіональна економіка та природокористування фото
От издателя:Навчальний посібник призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і складається з двох частин...
92 грн.
Тематичний екологічний словник. Thematic Ecological Dictionary фото
Пропонований словник містить найбільш уживані терміни, поняття і визначення, пов'язані з екологією та охороною навколишнього середовища, котрі подаються трьома мовами: англійською, українською та російською...
64 грн.
Экология города. Учебное пособие фото
В учебном комплексе (книга и электронное приложение) на основе новых данных и с привлечением отечественных и зарубежных источников рассмотрены экологические аспекты каждого из компонентов городской среды...
562 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media