Категории

Экономика. Управление. Бизнес

Экономика. Управление. Бизнес
Экономика. Управление. Бизнес
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління (+ CD) фото
От издателя:Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню концепції організації управління інтеграційним розвитком промислових підприємств, підпорядкованого реконфігуруванню складу учасників інтеграційних статур та перегляду параметрів інтеграційних обмежень...
267 грн.
Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку фото
От издателя:Досліджено особливості становлення та розвитку іпотечних відносин в Україні у 2002–2011 рр. Проаналізовано проблеми, що перешкоджають повноцінному функціонуванню вітчизняного ринку іпотеки, у тому числі вплив глобальної економічної кризи...
50 грн.
Біржова діяльність фото
От издателя:У основу посібника покладений галузевий стандарт вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Посібник складено відповідно до кваліфікаційних характеристик та навчальних планів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси» та «Менеджмент організацій»...
93 грн.
Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР фото
У монографії висвітленого питання створення та діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і теорій пріоритетного розвитку...
172 грн.
Валютні операції фото
От издателя:У підручнику висвітлено суть і функції таких понять, як валютні операції, валютні рахунки, способи платежів у міжнародній торгівлі, основи кредитних, депозитних, конверсійних, термінових операцій та валютних відносин...
50 грн.
Глобальний бізнес фото
От издателя:Ця книга є результатом тривалої напруженої роботи співавторів на освітній ниві. Стосується низки дисциплін. Містить оригінальний матеріал, який відсутній в інших навчальних посібниках...
281 грн.
Довідник страхового агента. Навчальний посібник фото
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні засади страхування. Посібник супроводжується статистичними матеріалами, словником страхових термінів та основними законодавчими актами з питань страхування...
48 грн.
Експертиза товарів. Експертиза продовольчих товарів фото
Навчальний посібник присвячений вивченню основ, правил, технології проведення експертизи та правилам проведення експертної оцінки продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва...
170 грн.
Индексация доходов граждан фото
От издателя:В книге подробно описан механизм проведения индексации денежных доходов населения с учетом последних изменений, внесенных в Порядок проведения индексации от 17...
62 грн.
Как заполнить налоговую накладную и реестр налоговых накладных фото
От издателя:Эта книга является уникальным сборником аналитических материалов по заполнению налоговых накладных и Реестра полученных и выданных налоговых накладных...
57 грн.
Культура речи и деловое общение в схемах и таблицах. Учебное пособие фото
От издателя:В данном учебном пособии, написанном в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, рассматриваются все необходимые для изучения вопросы и проблемы в рамках одноименной дисциплины...
185 грн.
Міжнародні відносини фото
От издателя:Навчальний посібник містить курс лекцій з міжнародних відносин 1945–1975 pp. Цей період в історії міжнародних відносин чи не найсуперечніший за всю історію людства...
138 грн.
Модели оценки неравномерности и циклической динамики развития территорий фото
От издателя:В монографии рассматриваются вопросы формирования модельного базиса оценки неравномерности и циклической динамики социально-экономического развития территорий на основе применения современных методов спектрального анализа, многомерного статистического анализа, эконометрического моделиров..
155 грн.
Облік у зарубіжних країнах фото
От издателя:У навчальному посібнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн...
130 грн.
Обов'язкове страхування фото
У посібнику розглядаються теоретичні і практичні засади проведення страхування. Супроводжується статистичними матеріалами, типовими договорами та інформацією щодо міжнародних систем страхування...
84 грн.
Організація обліку фото
От издателя:У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання з організації бухгалтерського обліку на підприємствах...
56 грн.
Основи оподаткування фото
От издателя:У посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи оподаткування. Посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Основи оподаткування»...
54 грн.
Пропорції та перспективи формування національного багатства України фото
От издателя:У монографії викладено результати багаторічного дослідження пропорцій та перспектив формування національного багатства України...
60 грн.
Просторова організація систем послуг фото
От издателя:У навчальному виданні розкрито теоретичні та практичні засади вивчення та функціонування просторової організації систем послуг...
99 грн.
Регионоведение. Китай фото
От издателя:Учебник по регионоведению Китая содержит обширные сведения по географии, истории, государственному устройству, культуре, науке и искусству Китайской Народной Республики, как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе развития китайского общества...
413 грн.
Системи соціального страхування зарубіжних країн фото
От издателя:У навчальному посібнику «Системи соціального страхування зарубіжних країн» подано аналіз систем соціального страхування країн СНД, США, Японії, Європейського Союзу, чий досвід у силу історичних та політичних обставин має найбільше значення для України...
36 грн.
Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс фото
От издателя:Посібник відповідає програмі курсу «Соціальне страхування», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Викладено теоретичні основи фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального страхування...
79 грн.
Теория права и государства фото
От издателя:В учебном курсе, написанном академиком РАН, профессором, доктором юридических наук, изложены основные вопросы теории права и государства, предусмотренные вузовской программой...
33 грн.
Управлінський облік фото
От издателя:В навчальному посібнику передбачені всі рекомендовані вищою школою структурні елементи, які в межах кожної теми дозволять кожному студенту сформувати якісні знання та набути відповідні практичні навички у процесі самостійної роботи...
106 грн.
Управление персоналом. Конспект лекций фото
От издателя:Управление персоналом - неотъемлемая часть цикла дисциплин менеджмента. Данная книга представляет собой конспект лекций, освещающий самые важные вопросы этой дисциплины...
74 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media