Категории

Экскурсоведение. Туризм

Экскурсоведение. Туризм
Экскурсоведение. Туризм
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Барна справа. Підручник фото
От издателя:У зв'язку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТ швидкого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність...
275 грн.
Географія туризму та рекреація. Словник-довідник фото
Словник містить тлумачення основних термінів і понять, що використовуються у теорії та практиці рекреації і туризму. Видання включає більше 900 статей з історії та географії туризму і рекреації, а також економіки, менеджменту і маркетингу, соціології, психології, пов’язаних з туризмом і рекреа..
74 грн.
География мирового хозяйства фото
От издателя:Излагают законы, закономерности и принципы развития и размещения мирового хозяйства. Характеризуется его современная география, отраслевая и функциональная структура, тенденции в территориальной организации...
50 грн.
Економіка туризму фото
От издателя: Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти...
275 грн.
Країнознавство: теорія та практика фото
От издателя:У підручнику розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядається об’єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослі-дження, а також закономірності цієї науки...
269 грн.
Курортна справа фото
Навчальний посібник «Курортна справа» розповідає про еволюцію курортів в світі, основні фактори розвитку курортів, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України...
146 грн.
Міжнародний туризм. Навчальний поcібник фото
Книга містить матеріал, який відсутній в навчальних посібниках і підручниках інших авторів та в Інтернеті. Написана так, щоб її можна було використовувати як у навчальному процесі, так і у практичній діяльності та побуті...
181 грн.
Організація діяльності туристичного підприємства фото
От издателя:У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану...
112 грн.
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності фото
От издателя: Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкрет..
126 грн.
Правове регулювання туризму в Україні фото
От издателя:Правове регулювання туризму в Україні: навчальний посібник...
112 грн.
Сільський туризм. Основи підприємництва та гостинності фото
У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг...
222 грн.
Соціально-педагогічні технології в туризмі фото
От издателя:У навчальному посібнику конкретизовано соціально-педагогічні технології, які були апробовані при організації педагогічного експерименту із застосування туристських ігор як засобу розвитку креативності студентської молоді в умовах дозвілля і на основі яких вироблено відповідні методичні н..
175 грн.
Соціологія туризму фото
Соціологія туризму як наукова галузь ще досить молода і знаходиться у стадії становлення. Відбувається процес визначення, оформлення і уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категоріального “апарату”, що описують цю галузь соціологічних знань...
172 грн.
Туристичне країнознавство. Азія та Океанія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України фото
В навчальному посібнику розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Азії та Океанії: переважаючі види туризму, головні архітектурні та природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти...
112 грн.
Туристичний бізнес: теорія та практика фото
От издателя:У підручнику розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу. Для студентів та фахівців з туризму...
193 грн.
Українські Карпати. Ландшафтно-рекреаційні ресурси фото
У книзі викладено конструктивно-теоретичні основи ландшафтно-рекреаційного природокористування, подано характеристику природно-ресурсного потенціалу ландшафтів Карпатського рекреаційного регіону, запропоновано визначення низки термінів, зокрема “рекреація”, “рекреаційний ландшафт”, “ландшафтно-рекре..
48 грн.
Управління персоналом у туризмі фото
От издателя:У навчальному посібнику розкрито загальні закономірності й особливості формування, функціонування та розвитку персоналу організації...
136 грн.
Управління регіональним розвитком туризму фото
От издателя:У навчальному посібнику висвітлено найважливіші питання теорії і практики управління регіональним розвитком туризму, зокрема такі як інноваційно-інвестиційна політика розвитку туризму, становлення регіональної екологічної політики у сфері туризму, формування регіональних ринків рекреацій..
138 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media