Категории

Филологические науки

Филологические науки
Филологические науки
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Введение в теорию дискурса фото
От издателя:Учебное пособие содержит материалы к дисциплинам "Дискурс" и "Анализ текста". В задачи книги входит знакомство студентов с концептуальным аппаратом и научной базой теории дискурса и теории текста, с основными методами и приемами дискурсивных исследований и анализа текста...
170 грн.
Вступ до мовознавства фото
От издателя:У підручнику розкрито теоретичні засади мовознавства, сутність його основних напрямів, розглянуто природу, функції, будову і розвиток мови, подано класифікації мов...
57 грн.
Вступ до мовознавства фото
У підручнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічн..
50 грн.
Вступ до слов'янської філології фото
От издателя:У підручнику розкрито становлення і розвиток слов’янської філології в її взаємозв’язках з історією, особливостями буття слов’янських народів, їх культурою (писемністю), а також представлено наукові теорії, що стосуються цієї проблематики...
86 грн.
Ділове мовлення. Модупьний курс фото
Підручник «Ділове мовлення. Модульний курс» містить відомостіпро офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови...
108 грн.
Ділове спілкування та культура мовлення фото
От издателя:У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України...
158 грн.
Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота фото
От издателя:Посібник призначений для використання на практичних заняттях з курсу “Загальне мовознавство” та для самостійної роботи студентів...
56 грн.
Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота фото
От издателя:Посібник призначений для використання на практичних заняттях з курсу “Загальне мовознавство” та для самостійної роботи студентів...
106 грн.
Идеальная грамотность фото
От издателя: Наталья Романова - филолог, нейрофизиолог, руководитель и автор курса Школы грамотности Романовых - представляет курс "Без правил"...
47 грн.
Лінгвістичний аналіз. Практикум фото
От издателя:У посібнику з’ясовано сутність лінгвістичного аналізу, його види і специфіку кожного з них. Теоретичні відомості, схеми і зразки мовного аналізу, завдання, що вміщені в практикумі, можна використовувати на практичних і лабораторних заняттях із методики викладання шкільного курсу українсь..
80 грн.
Міфи та місія фото
От издателя:В этой книге представлены лучшие тексты известного филолога и культуролога Марины Новиковой, с конца 1980-х вплоть до сегодняшнего дня – напечатанные и написанные «в стол»...
62 грн.
Менеджмент фото
От издателя:Успіх професійної діяльності та особистого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навички...
77 грн.
Мова як система фото
От издателя:У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах...
102 грн.
Модуль: Фiлософiя. Релiгiєзнавство. Логiка. Шпаргалка для студента №27 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Основи комунікативної лінгвістики фото
От издателя:Це перший в Україні підручник, у якому з позицій сучасної науки про мову систематизовано розглянуто найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, розкрито її предмет, завдання, категорії, методологію, загальні закони спілкування за допомогою мови, організацію засобів мовного коду т..
64 грн.
Основи культури мовлення фото
От издателя:У навчальному посібнику викладено базові положення теорії мовленнєвої культури, охарактеризовано специфіку ділового спілкування, розкрито особливості мовленнєвої культури як складника професійної майстерності педагога, представлено методику оволодіння технікою мовлення...
118 грн.
Основы перевода / Basic Translation фото
Учебное пособие "Основы перевода" - первая часть лекционного курса по теории и практике перевода, предназначенного для студенческой аудитории институтов и факультетов международных отношений, учитывающее языковую и коммуникативную специфику подготовки специалистов широкого гуманитарного профиля, в ч..
215 грн.
Основы речевой коммуникации фото
От издателя:Настоящее пособие включает теоретический материал и задания для самостоятельной работы студентов, соответствующие содержанию курса основ речевой коммуникации...
26 грн.
Переводческая семантография. Запись при устном переводе фото
От издателя:В учебном пособии изложены теоретические вопросы, раскрывающие суть понятия "переводческая семантография", приводятся практические рекомендации по организации записи и использованию приемов рациональной фиксации информации, рассматривается предлагаемая автором новая система коммуникативн..
50 грн.
Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник фото
Розглядаються загальні питання теорії прізвища, історія становлення цього феномену та специфіка функціонування родових назв в Українських Карпатах...
81 грн.
Теория аргументации. Классические идеалы и технологические перспективы фото
В брошюре рассматриваются характерные особенности феномена аргументации, важнейшие вехи истории его изучения. Реконструируются классические идеалы аргументации, сохраняющие ценность и актуальность сегодня...
89 грн.
Чистісінька правда з казок Марселя Еме або Молоко людської ніжності фото
От издателя:Видання продовжує серію посібників із французької мови, які виходять під гаслом «для тих, хто любить французьку мову»...
30 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media