Категории

Политология

Политология
Политология
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Євроінтеграція фото
Європейська інтеграція — один із найуспішніших інтеграційних проектів, результатом якого є створення потужного глобального гравця — Європейського Союзу...
77 грн.
Єврорегіони: потенціал міжетнічної гармонізації фото
От издателя:Для політологів, спеціалістів з міжнародних відносин, соціологів, істориків, практиків державного управління і місцевого самоврядування, а також усім, хто цікавиться сучасними ентополітичними процесами та міждержавним відносинами...
57 грн.
Історія політичних та економічних вчень фото
От издателя:У посібнику розглянуті політичні та економічні доктрини Античності, Середніх віків, Нової та Найновішої епохи. Особлива увага приділена формуванню та розвитку соціально-економічної та політичної думки в Україні...
158 грн.
Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору фото
От издателя:У пропонованому навчальному посібнику на основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено аналіз геополітичного середовища, геополітичної орієнтації та зовнішньої політики нових незалежних держав, що утворилися внаслідок розпаду Радянського Союзу...
86 грн.
Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД фото
От издателя:У пропонованому навчальному посібнику на основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено аналіз геополітичного середовища та зовнішньої політики країн Співдружності Незалежних Держав та Грузії...
124 грн.
Глобалізація і сучасний міжнародний процес фото
Монографія присвячена дослідженню актуальних проблем міжнародного процессу в контексті глобальних і регіональних трансформацій...
72 грн.
Дерегуляторна політика в Україні в 2013 році: оцінка та шляхи поліпшення фото
От издателя:Доповідь містить результати системного аналізу дерегуляторної політики в Україні. На основі аналізу світових рейтингів та показників окремих напрямів дерегулювання економіки виявлені основні проблеми та тенденції у сфері дерегулювання...
103 грн.
Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації Монографія фото
У монографії наукову увагу звернено на характер політико-адміністративної комунікації в умовах реформування та модернізації державного управління...
152 грн.
Етнополітологія. Навчальний посібник фото
Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень етнополітології як науки та навчальної дисципліни. Аналізуються особливості етнополітики як складової політичної сфери суспільного життя, її об'єкти та суб'єкти, етнополітичні процеси та явища...
88 грн.
Исследование социально-экономических и политических процессов фото
От издателя:В учебном пособии излагаются теоретико-методологические, методические и практические вопросы по программе курса "Исследование социально-экономических и политических процессов"...
26 грн.
Компетентний діялог: використання досліджень для формування світової освітньої політики фото
Ця книжка допомогає зрозуміти, як через знання, що грунтуються на дослідженні, можна впливати на творення освітньої політики...
43 грн.
Міжнародні організації фото
От издателя:У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура, завдання та основні розділи дисципліни «Міжнародні організації»...
152 грн.
Основи європейської інтеграції фото
У підручнику висвітлюється еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть,організаційні засади та напрями діяль- ності Європейського Союзу в контексті інституційних змін ,внесених Лісабонським договором...
170 грн.
Основи політології фото
От издателя:У книзі розглядаються найбільш важливі проблеми сучасної політичної науки, її специфіка й пізнавальні засоби. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі категорії, як влада, держава, партії, групи інтересів, політичні еліти, лідерство й культура...
69 грн.
Політико-правові системи світу фото
От издателя:У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських к..
181 грн.
Політичні партії у виборах. Теорія та практика виборчої кампанії фото
От издателя:Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та здійснення виборчої кампанії політичними партіями і кандидатами...
165 грн.
Політичні системи світу. Кредитно-модульний курс фото
Навчальний посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних та інших галузей наукових знань повно розкриває зміст науки про політичні системи світу та їх основні інститути: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії, теорії походження держави та її ознаки і функції..
130 грн.
Політична географія та геополітика України фото
От издателя:Це перший навчальний посібник для вивчення політичної географії України в контексті її геополітичних проблем. У посібнику розкрито предмет і завдання політичної географії та геополітики, їхнє місце в системі знань та практичної діяльності...
102 грн.
Політична економія фото
От издателя:Навчальний посібник побудовано за принципом органічної єдності надбань класичної політичної економії і сучасної економічної теорії, що долає їх протиставлення як різних наук...
84 грн.
Політична економія. Підручник затверджений МОН України фото
Підручник складено за логікою і змістом нормативної програми дисципліни «Політична економія». У ньому на основі величезного доробку найбільш відомих економістів-теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скл..
245 грн.
Політична психологія. 2-ге видання. Підручник затверджений МОН України фото
У пропонованому підручнику розглядається феномен “політична психологія” як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна...
210 грн.
Політологія фото
От издателя:Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління...
99 грн.
Політологія фото
От издателя:Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень...
257 грн.
Політологія фото
От издателя:Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демократичної культури...
54 грн.
Політологія фото
От издателя:У навчальному посібнику розкривається процес становлення політології як науки, її специфіка, розвиток світової та української політичної думки, проаналізовано основні проблеми політичної теорії...
146 грн.
Політологія фото
От издателя:Розглянуто головні етапи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності й демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи, режимів, складові політичного процесу, місце і роль людини як суб’єкта влади і політики...
48 грн.
Політологія. Вступ до спеціальності фото
От издателя:Вивчення політології як комплексної самостійної наукової дисципліни розпочинається зі «Вступу до спеціальності»...
58 грн.
Політологія. Наука і навчальна дисципліна фото
От издателя:У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук...
138 грн.
Політологія. Семінар фото
Посібник охоплює основний спектр політики, політичних відносин, та їх роль і функції в суспільстві. Поетапно викладено основні напрямки становлення політології як науки, а також актуальні питання сучасної суспільно-політичної думки...
59 грн.
Политика и личность фото
От издателя:В эпоху масс-медиа "события" заменяют информацию, а политтехнологи и PR-менеджеры превратили политическую сцену в подиум для дефиле...
117 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media