Категории

Право. Юридические науки

Право. Юридические науки
Право. Юридические науки
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна фото
От издателя:Монографія представляє собою комплексне дослідження європейської системи місцевого і регіонального самоврядування, яка активно розвиваєтся за участю сучасних держав...
254 грн.
Європейське право (право Європейського Союзу). Для підготовки до іспитів фото
От издателя:Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз); положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи; громадянство Союзу; політика Союзу ..
69 грн.
Європейське право. Шпаргалка для студента №99 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Інтелектуальне право. Шпаргалка для студента №78 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Аграрне право України. Для підготовки до іспитів фото
От издателя:При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів...
99 грн.
Аграрне право. Шпаргалка для студента №84 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Антимонопольне конкурентне право України. Для підготовки до іспитів фото
От издателя:При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів...
56 грн.
Біржове право України. Для підготовки до іспитів фото
От издателя:При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів...
56 грн.
Банківське Право України фото
От издателя:При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів...
53 грн.
Банківське право. Для підготовки до іспитів фото
От издателя:При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів...
69 грн.
Банківське право. Шпаргалка для студента №77 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Внутрішньогосподарський контроль фото
От издателя:Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників державних фінансових інспекцій, студентів та викладачів вищих навчальних закладів...
251 грн.
Водне право України фото
От издателя:Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог навчальних курсів «екологічне право України», «Екологія» та «Основи водного законодавства», а також специфіки викладання цих дисциплін для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів...
112 грн.
Господарське право. Шпаргалка для студента №66 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Господарський процес. Шпаргалка для студента №87 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Державна служба в Україні фото
От издателя:Запропоноване видання є сучасним посібником із актуальної дисципліни вузівського навчального процесу – державна служба...
96 грн.
Договірне право України. Для підготовки до іспитів фото
От издателя:Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: загальні положення цивільно-правового договору; господарські договори; загальні положення договору в трудовому праві; зовнішньоекономічний договір (контракт); договори про передачу майна у власність; договори про передачу м..
99 грн.
Економічна теорія. Шпаргалка для студента №1 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
24 грн.
Житлове право фото
От издателя:У пропонованому навчальному посібнику, відповідно до програми Універ-ситету права імені короля Данила Галицького, висвітлюються основні правові інсти-тути житлового права, аналізується чинне житлове законодавство України, судова практика, окремі теоретичні проблеми житлового права...
48 грн.
Житлове право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів фото
От издателя:Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях...
99 грн.
Житлове право. Шпаргалка для студента №39 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
24 грн.
Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування фото
От издателя:У навчальному посібнику на основі викладених розробок подаються наукові знання про застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування...
105 грн.
Збірник задач з конституційного права України фото
У збірнику викладено різної форми, змісту та ступеня складності задачі та творчі завдання з конституційного права України, які можуть бути використанні під час аудиторної та самостійної робо-ти для закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань, для вироблення алго-ритму юридичної ..
30 грн.
Звітність бюджетних установ фото
От издателя:Примiтки: У навчальному посібнику, підготовленому на основі чинних законодавчих актів і нормативних документів, висвітлюються питання методики й техніки складання звітності бюджетними установами, що подаються як вищим органам, так і органам статистичною служби, Фонду соціального страхува..
187 грн.
Злочини проти статевої свободи фото
От издателя:Проаналізовано стан дослідження проблеми кримінальної відповідальності (КВ) за злочини проти статевої свободи (СС) і статевої недоторканості особи (СНДО) в кримінальному праві України...
48 грн.
Зобов'язальне право України. Для підготовки до іспитів фото
От издателя:Начальний посібник містить стислий виклад курсу зобов’язального права та розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних начальних закладів...
56 грн.
Конфліктологіяія. Шпаргалка для студента №100 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
24 грн.
Корпоративне право України. Для підготовки до іспитів фото
От издателя:При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів...
105 грн.
Логіка для юристів. Для підготовки до іспитів фото
От издателя:Юрист у своїй діяльності широко користується такими логічними категоріями, як поняття, судження, умовивід, закон, аналогія, версія, спростування, доказ і заперечення, знання яких значно підвищують культуру мислення, професійний рівень сучасного фахівця...
76 грн.
Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів фото
У систематизованому, дидактично витриманому вигляді підручник розкри-ває метод логіки, основні форми і закони мислення. У підручнику при викладенні програми курсу логіки враховується специфі-ка юридичної спеціальності...
170 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media