Категории

Религиоведение

Религиоведение
Религиоведение
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Іслам. Історія і сучасність фото
Розглянуто час і місце виникнення ісламу. Соціально-економічні та історичні причини виникнення ісламу, напрями в ісламі. В хрестоматійному матеріалі подані розділи: що повинен знати віруючий мусульманин, іслам в запитаннях і відповідях, фрагменти книги Ісаака Фаріда «Бути мусульманином»...
604 грн.
Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів. В 2-х томах фото
Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення писемності, функціонування священних та віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру...
735 грн.
Історія релігій світу фото
У навчальному посібнику розглядаються особливості предмету історії релігій світу, ґрунтовні положення історії релігій світу, основні поняття, основні концепції дослідження релігії, сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості...
517 грн.
Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу. Монографія фото
От издателя:Книга є результатом тривалих роздумів автора над існуванням і проявами взаємозв’язку між економічним та релігійним життям суспільства...
165 грн.
Загальне релігієзнавство фото
У посібнику розглядаються теоретичні аспекти, висвітлюється місце та роль релігії в соціально-культурному процесі. Детально розглянуто ті конфесії, які поширені на території України...
207 грн.
История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа христианства фото
От издателя:Данный труд является классическим образцом исследования в области истории религии. Религиозные идеи представлены здесь не только в хронологическом порядке, но и объединены единым пониманием многообразия религиозной жизни всех культур и континентов...
427 грн.
История религий фото
От издателя:В пособии рассматриваются место и роль истории религий в структуре современного научного знания, история известнейших религий древности и современности как совокупная история развития религиозного сознания, культовой деятельности, религиозных организаций в контексте истории культуры...
143 грн.
Культура і релігія фото
От издателя:Осмислення духовних і культурних надбань людства, нагромаджених у процесі становлення цивілізації, нерозривно пов’язане з пізнанням витоків культури і релігії, їх взаємозв’язків у різні часи...
61 грн.
Методологические проблемы религиоведения фото
От издателя:Учебное пособие представляет собой исторический и систематический обзор методологии западного религиоведения. Автор обращается к трудам классиков мирового религиоведения - Фридриха Макса Мюллера, Роберта Маретта, Рудольфа Отто, Макса Шелера, Герардуса ван дер Леува, Мирча Элиаде и других..
44 грн.
Мусульманське право. Сутність. Джерела. Структура фото
От издателя:У монографії вперше в Україні здійснено цілісний аналіз мусульманського права як правового і філософсько-релігієзнавчого феномену...
58 грн.
Основы духовной культуры. Учебное пособие фото
В учебном пособии, написанном коллективом авторов, в доступной форме рассматриваются вопросы и проблемы духовной культуры и духовного мира человека...
357 грн.
Релігієзнавство фото
От издателя:Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань...
64 грн.
Релігієзнавство фото
У підручнику досліджуються особливості предмету релігієзнавства, його місце в системі гуманітарного знання, ґрунтовні положення релігієзнавства, основні поняття, основні концепції дослідження релігії, їх можливості, сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості...
228 грн.
Релігієзнавство. Шпаргалка для студента №19 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Релігії світу фото
От издателя:Споконвіків людина прагнула пізнати світ, осягнути своє місце в ньому, дошукатися джерел істини, дорости до вищих моральних ідеалів, розв’язати драматичну колізію «смерть — безсмертя»...
66 грн.
Религиоведение. Учебное пособие фото
Учебное пособие знакомит с актуальными вопросами современного религиоведения, философии и социологии религии. Раскрывается сущность и структура религии...
148 грн.
Социология религии. Учебное пособие фото
В учебном пособии рассматриваются основные социологические теории религии, религия как социальный феномен, основные элементы и функции религии, взаимодействие религии с другими социальными институтами, анализируются историческая динамика религии, изменение функций и форм организации религии в процес..
363 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media