Категории

Статистика

Статистика
Статистика
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Бізнес-статистика. Навчальний посібник фото
У навчальному посібнику висвітлено особливості застосування методів статистики у вивченні економіки та її бізнес-процесів. Розглянуті статистичні підходи до розуміння різних типів даних у бізнесі, методи їх перетворення та аналізу для прийняття рішень...
187 грн.
Статистика фото
От издателя:Розглядаються теми Освітньо-професійної програми (2010 р.) навчального курсу «Статистика» економічних факультетів вищих закладів освіти...
339 грн.
Статистика фото
От издателя:Материал приведен в соответствии с учебной программой курса "Статистика".Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины; сосредоточить свое вни..
13 грн.
Статистика фото
От издателя:Висвітлено предмет і метод статистики, організацію статистичного спостереження, а також застосування статистичних групувань, абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації, рядів динаміки, індексів, вибіркового і кореляційного аналізу при вивченні стану та розвитку соціаль..
102 грн.
Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навчальний посібник рекомендовано МОН України фото
Розглядаються теми освітньо-професійної програми (2010 р.) навчального курсу «Статистика» економічних факультетів вищих навчальних закладів...
269 грн.
Статистика. Шпаргалка для студента №12 фото
От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
17 грн.
Статистика. Шпаргалка для студента №12 фото
От издателя:Колоссальный объем систематизированных знаний здесь представлен в самой лаконичной форме. Самый удобный формат для студента, которому надо срочно освежить в памяти подзабытую тему!..
17 грн.
Статистичний облік фото
От издателя:Навчальний посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво»...
42 грн.
Фінансова статистика фото
Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасних вимог щодо професійної підготовки студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань „Економіка і підприємництво”...
234 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media