Категории

Украинский язык. Риторика

Украинский язык. Риторика
Украинский язык. Риторика
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія фото
Граматика є найскладнішим аспектом сучасної української мови. Засвоїти її допоможе пропонований навчальний посібник, теоретичний матеріал у якому структурований за розділами «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія»...
102 грн.
Ділове мовлення. Модульный курс фото
От издателя:Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови..
159 грн.
Етимологічний словник топонімів України фото
У словнику, що містить понад 2600 етимологічних статей, пояснено походження близько 3700 сучасних та історичних топонімів, які називають або називали раніше найвідоміші географічні об’єкти України: міста, селища міського типу, річки, озера, болота, гори, печери, ліси, заповідники, фізико-геогр..
177 грн.
Київська Академія Випуск 12 фото
   Київська Академія – міждисциплінарний науковий журнал, присвячений дослідженню спадщини Києво-Могилянської та Київської духовної академій , а також історії якнайширше витлумаченої освіти/освіченості на території України...
72 грн.
Культура наукової української мови фото
От издателя:Кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту...
58 грн.
Навчальні  матеріали з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців підготовчого відділення (технічний профіль) фото
Пропоновані навчальні матеріали є складовою частиною комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою здобуття освіти у вищих навчальних закладах "України...
96 грн.
Навчальні матеріали до елементарного курсу української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення фото
Даний посібник розрахований на студентів-іноземців підготовчого відділення, які вивчають українську мову з метою здобуття освіти у вищих навчальних закладах України...
89 грн.
Основы риторики. Учебник фото
В учебнике "Основы риторики", написанном в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, освещены все необходимые для изучения вопросы и проблемы, рассматриваемые и рамках одноименной дисциплины...
428 грн.
Педагогическая риторика фото
От издателя: Первое в России и в мире учебное пособие по педагогической риторике - профессиональной риторической дисциплине, название и концепция которой предложены автором в 1990 г...
352 грн.
Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів фото
От издателя:У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням»...
257 грн.
Словник професійної лексики фото
“Словник професійної лексики” налічує приблизно 4000 слів-професіоналізмів, що охоплюють всі сфери робітничих професій...
122 грн.
Сучасна українська літературна мова. Підручник фото
У посібнику подано теоретичні відомості з усіх розділів курсу «Сучасна українська літературна мова» і детально сплановану систему контролю знань...
132 грн.
Сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення фото
У навчальному посібнику за модулями подано теоретичний матеріал до розділу "Синтаксис складного речення" сучасної української літературної мови, розроблено комплекс вправ і завдань та тестові питання за змістом лекційного курсу...
67 грн.
Українська мова фото
От издателя:Розглядаються питання орфографії, правопису і пунктуації в руслі поглиблення знань, підвищення рівня грамотності, культури писемного мовлення...
81 грн.
Українська мова для іноземців фото
От издателя:Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник...
138 грн.
Українська мова за професійним спрямуванням фото
Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21...
187 грн.
Українська мова за професійним спрямуванням. Робочий зошит-практикум фото
Робочий зошит-практикум укладено відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом МОН від 21...
120 грн.
Українська мова за професійним спрямуванням: теорія і практика фото
Посібник складається з теоретичної і практичної частини, які мають на меті поглибити знання з мови і виробити уміння й навички з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»...
133 грн.
Українська мова професійного спрямування фото
От издателя:Навчальний посібник містить лекції та комплекс практичних завдань з курсу «Українська мова професійного спрямування» відповідно до програми навчання у Київському національному університеті внутрішніх справ...
199 грн.
Українська мова у професійному спілкуванні. 4-те видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України фото
Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) пе редбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (прак тичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, мето дичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також кон..
374 грн.
Українська мова. Вправи фото
От издателя:Посібник є практичним доповненням до підручника І.П.Ющука "Українська мова" і повністю повторює його структуру...
72 грн.
Українське професійне мовлення. Навчальний посібник фото
У запропонованому навчальному посібнику розглянуто основні аспекти професійної комунікації та її складової – наукової...
76 грн.
Український правопис. Посібник фото
От издателя:Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу " Український правопис"...
108 грн.
Український правопис. Роздоріжжя і дороговкази фото
От издателя:Маловідомі факти з історії української орфографії, бурхливі правописні дискусії кінця 1920-х років та новітнього часу, складні й суперечливі питання сучасного українського правопису, практичні поради всім, хто послуговується писемною мовою, – це та багато іншого знайде у цій книзі небайд..
89 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media