Категории

Журналистика. Телевидение. СМИ

Журналистика. Телевидение. СМИ
Журналистика. Телевидение. СМИ
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Історія PR. Навчальний посібник фото
Навчальний посібник висвітлює еволюцію теорії та практики зв’язків з громадськістю, від прото-PR у Стародавньому світі до глобальних зв’язків з громадськістю у 2000-і роки...
82 грн.
Аксіологічні моделі мас-медійної інформації. Монографія фото
У монографії розглянуто проблему аксіологічпого дослідження медіатексту. 'Запропонована типологія аксіологічпих моделей мас-медійної інформації, структурно-копцептуальний аналіз яких дозволяє виявити механізми формування оцінки в журналістському матеріалі, а також тенденції подання соціокультурпої і..
72 грн.
Журналістська освіта і наука фото
   Підручник висвітлює такі теми, як роль університету в розвитку журналістики та журналістської освіти; викладач журналістики як педагогічна особистість; історія журналістської освіти та її найважливіші уроки; університет, його завдання і функції; модель навчання й виховання журналіста у ..
50 грн.
Журналістська творчість. Теоретично-методичні  та практичні засади фото
От издателя:Підручник присвячений питанням теорії, методики та практики сучасного журналізму. Автор, спираючись на творчі засади в роботі ЗМІ, а також на власний досвід журналіста і багатолітнього головного редактора популярної газети «Вечірній Київ», аналізує природу літературної та журналістської ..
90 грн.
Журналистика для начинающих фото
   В учебное пособие включены лекционный материал, контрольные задания, темы практических занятий, направленных на закрепление профессиональных навыков журналиста, а также литература для дополнительного чтения...
417 грн.
Комунікаційні технології фото
От издателя:У підручнику подано основи комунікаційних технологій, їхню класифікацію, методологію і методику впровадження. Детально розглядаються основні поняття комунікаційних технологій, історія їхнього виникнення і формування провідних концепцій...
120 грн.
Лонгриды в онлайн-СМИ. Особенности и технология создания фото
В пособии дается детальное описание процесса создания нового вида произведений — так называемых мультимедийных лонгридов...
192 грн.
Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов. Исследования медиа и культуры фото
Это книга о новой современной проблеме - о формировании власти через масс-медиа. Автор использует метод дискурс-анализа к функционированию СМИ как способу формирования социального мнения большинства...
95 грн.
Настольная книга журналиста. Учебное пособие фото
   В пособии изложена и систематизирована технология журналистской работы в прессе. Представлена методика написания текстов в жанрах, наиболее часто используемых в современной прессе (новостная заметка, репортаж, интервью, фиче, ньюс-фиче, портрет, комментарий, аналитическая статья)...
560 грн.
Новости как профессия фото
Книга рассказывает о специфике работы тележурналиста службы новостей. В ней объединены теория и практика производства телевизионных информационных программ, изложены основные профессиональные требования к телевизионной журналистике...
286 грн.
Основи журналістики фото
От издателя:У підручнику викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста – «Основи журналiстики»...
316 грн.
Паблік рілейшнз фото
От Yakaboo:Связи с общественностью, иначе – паблик рилейшнз, заняли прочное место в системе средств массовой информации. Технологии PR используются сейчас на каждом шагу, а теория и практика все более распространяется в массы...
43 грн.
Противостояние фото
От издателя:Это необычная книга - книга-противостояние: Владимир Познер ставит перед своими гостями и вопросы вечные, и вопросы сиюминутные: Возможна ли демократия в России? Свободен ли художник, которому платит деньги государство? Можно ли любить власть и оставаться при этом независимым пол..
413 грн.
Репортаж. От идеи до гонорара. Учебное пособие фото
   В книге вы найдете уникальный курс по обучению технике репортажа от журналиста "Русского репортера" - ведущего общероссийского журнала, специализирующегося в жанре "репортаж"...
504 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media